سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیل سبحان اردکانی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مهرداد چراغی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
لیما طیبی – عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه ملایر

چکیده:

روند رو به رشد جمعیت جهان و در نتیجه آن نیاز روزافزون به تولیدات کشاورزی، از جمله مسائل مهمی است که بشر امروزه با آن روبه روست. از این رو افزایش مصرف برخی نهاده ها بویژه آنان که عمدتاً منشأ مصنوعی دارند، اثرات نامطلوبی بر محیط زیست دارد.مصرف غیر بهینه کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی با تخلیه باقی مانده این مواد در زهکش های کشاورزی، نشت شیرابه و همچنین عدم مدیریت اصولی پسماندهای کشاورزی از مهمترین موارد آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی محسوب می گردد. از آنجا که بیش از ۷۰ درصد منابع آب زیرزمینی به مصرف کشاورزی می رسد، بنابراین، توسعه کشاورزی باعث افزایش برداشت از منابع فوق و تحمیل بار آلودگی بیش از حد به این منابع شده است. بدین ترتیب در این تحقیق جهت ارزیابی تاثیر فعالیت های زراعی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی با انتخاب ۳۳ ایستگاه نمونه برداری بصورت تصادفی در مناطقی که محصولات عمده کشاورزی شهرستان همدان یعنی گندم، جو، سیر، سیب زمینی و یونجه کشت می شوند، اقدام به نمونه برداری از منابع آب زیرزمینی، تعیین غلظت یون های پتاسیم، فسفر و نیترات و مقایسه آن ها با مقادیر استاندارد نمودیم.نتایج پردازش آماری با کاربرد آزمون آماری One-Sample T TEST در سطح اطمینان ۹۵ درصد بیانگر آن بود که در هیچیک از ایستگاه های نمونه برداری تجاوز مقادیر میانگین غلظت یون ها از حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی معنی دار نبود.