سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیده فاطمه عدل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
شیدا احمدی – دانشگاه کرمان
سیدعلی اکبر سالاری – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
محسن شعبانی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

؛CMC (غلظت بحرانی میسل) برای دو ماده CTAB( ستیل تری متیل آمونیوم برمید) و DTAB (دودسیل تری متیل آمونیم برمید) در دو دمای ۲۵ و ۴۵ درجه سانتیگراد به روش کشش سطحی تعیین شد. غلظت بحرانی میسل برای مخلوط دو ماده CTAB و DTAB در دو دمای ذکر شده مشخص شد. با استفاده از کشش سطحی، غلظت اضافی سطح ((Γ(max)، فشار سطحی ((Π(cmc) و حداقل مساحت سطح اشغال شده توسط مولکولهای ماده فعال سطحی ارزیابی شدند.