سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهرزاد مستشاری(محصص) – استادیار پژوهشی و رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
مجید گلمحمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی
محمد پیله فروش – قزوین ، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین

چکیده:

به منظور تعیین غلظت استاندارد عناصر در برگ درخت زیتون تحقیقی در سال ۸۷ در شهرستان طارم به اجرا درآمد . ابتدا نمونه خاک جهت اندازه گیری عناصر و تعیین خصوصیات شیمیایی از قطعات انتخاب شده به صورت مرکب از عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتی متری خاک تهیه شد. مقدار و زمان مصرف کودها در قطعه تیمار با توجه به آزمون خاک و در قطعه شاهد با توجه به شرایط عرف منطقه توصیه شد و اندازه گیری عناصر در برگ نیز صورت پذیرفت در نهایت عملکرد گیاه نیز اندازه گیری گردید. انجام محاسبات با نرم افزار Exell, SPSS صورت پذیرفت. غلظت استاندارد عناصر غذایی برای ازت ۱/۳۸ و فسفر ۰/۰۶۹ و پتاسیم ۱/۶۹۵ درصد و برای آهن ۴۹۹/۵، روی ۲۱ ، مس ۵ ، منگنز ۵۲/۵، و بور ۲۴/۴ میلی گرم بر کیلوگرم خاک بدست آمد.