سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد غلام نژاد – دکتری استخراج، استاد مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
حسینعلی لازمی – دانشجوی دکتری معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
حامد عبداللهی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

عیار حد، عیاری است برای تمیز دادن کانسنگ و باطله، مواد با عیار بالاتر از آن کانسنگ و مواد با عیار کمتر از آن باطله در نظر گرفته میشوند. دو نوع عیار حد وجود دارد، یکی عیار حد استاتیکی که در آن اثر زمانی پول در نظر گرفته نمیشود و دیگری عیار حد دینامیکی که اثر زمانی پول در آن لحاظ می- شود. این عیار تابع عواملی مثل عیار متوسط کارخانه فرآوری، قیمت محصول نهایی معدن، هزینهها و غیره است. روشهای متعددی تاکنون در تعیین عیار حد استاتیکی ارائه شده است، اما این روشها تاکنون توزیع عیار در کانسار و همچنین محدودیت عیار کارخانه فرآوری را در نظر نگرفتهاند. در این تحقیق مدل برنامه ریزی خطی جهت تعیین عیار حد کارخانه با توجه به توزیع مکانی بلوکها در کانسار ارائه شده است و به کمک آن عیار حد کارخانه فرآوری در یک کانسار آهن محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد عیار حد بدست آمده برای کارخانه از مدل پیشنهادی برابر با ۴۳% آهن میباشد.