سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ملیحه جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور تهران
رکسانا فکری – استاد دانشگاه فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

سازمان ها برای داشتن فرآیند بهینه توسعه محصول جدید تلاش های زیادی انجام داده . هزینه های هنگفتی متقبل شده اند، اما بسیاری از آنها در بکارگیری آن با موفقیت روبرو نشده اند. همچنین آنها نیاز به یک سیستم مدیریت که توسعه پیوسته عملیات و تولیدات را تسهیل می سازد، دارند که هزینه ها را کاهش داده و کیفیت را ارتقاء بخشد. در این مقاله، سعی می شود تا تاثیر سیستم مدیریت کیفیت فراگیر در موفقیت فرآیند توسعه محصول جدید بررسی شده و با استفاده از روش تحلیل توضیحی عامل ها، عوامل اصلی موفقیت فرآیند توسعه محصول جدید با بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت فراگیر استخراج و معرفی شوند. با شناسایی و بکارگیری این عوامل مدیران واحد های تولیدی می توانند قدرت پاسخ گویی محصول جدید را افزایش داده و به تسخیر بازارهای رقابتی بپردازد.