سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصالح اولیا – دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
مونا میرغنی قمصریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

چکیده:

اینترنت فرصت های جدیدی را در برابر شرکت ها قرار داده که تاکنون قابل تصور نبوده است. فروش سریع و موثر با کمترین هزینه همراه با ارتباط تنگاتنگ با مشتریان و افزایش رضایت آنان از این فرصت ها به حساب می آید که امکان جهانی شدن شرکت ها و افزایش سودآوری بهمراتب بیشتر از روش های سنتی را فراهم ساخته است. این مطالعه قصد دارد تا با بکارگیری مدل کانو عوامل موثر بر رضایت مشتریان از کیفیت وب سایت های کسب و کار الکترونیک را تعیین نماید. این عوامل در گروه های الزامات اساسی، عملکردی، انگیزشی و بی تفاوتی جای خواهد گرفت و بدین ترتیب میزان اهمیت هر ویژگی برای مشتریان مشخص خواهد شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان می دهد در گروه الزامات اساسی امنیت، در گروه الزامات عملکردی جامعیت اطلاعات و در گروه الزامات انگیزشی پاسخگویی دارای اهمیت بسیاری می باشد.