سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میرمهیار میرصالح پور – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی
رضا مقدسی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دراین بررسی با استفاده از یک مدل لاجیت اثرمتغیرهای مختلفبرمصرف سه نوع از شیر موجود در بازار فله ای یارانه ای و آزاد بررسی شده است اطلاعات لازم دراین مطالعه به وسیله تکمیل ۲۹۵ پرسشنامه از شهر رشت در استان گیلان در سال ۱۳۸۹ بدست آمده است نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر درآمد خانوار و جنس مردیازن بودن برای هیچکدام از انواع شیرمعنی دار نشده است ضریب متغیر سن برای شیر فله ای کاملا معنی دار و مثبت بوده است و این ضریب برای شیریارانه ای و آزاد معنی دار نشده است ضریب متغیر مجازی تاهل برای شیر فله ای معنی دار و مثبت بودها ست درحالیکه این ضریب برای شیریارانه ای و آزاد معنی دار نشده است مساله عمده درمورد شیریارانه ای کیفیت پایین کمبود آن و همچنین سیستم توزیع نامناسب این نوع شیر می باشد درمورد شیرآزاد قیمت بالای این نوع شیرمساله عمده آن و درمورد شیرفله ای احتمال آلودگی مساله اصلی می باشد.