سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم باتمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
بهروز روزبهانی – دکتری مهندسی شیمی
محمدرضا شیشه ساز – دانشکده نفت آهواز

چکیده:

هدف ازاین مطالعه تعیین عوامل موثر بر میزان تولید محصول برای واکنش تبدیل کاتالیستی مخلوط مواد پلیمری پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پلی وینیل کلراید به مایعات میان تقطیری در حضور یک کاتالیست جدید بر پایه اکسید فلزات آلومینیم می باشد. با استفاده از روش طرح های عاملی کامل پارامتر دما در چهار سطح ، پارامتر درصد کاتالیست در سه سطح و درصد ترکیب پلی وینیل کلراید در دو سطح مورد مطالعه قرار گرفت. مطابق طراحی انجام شده واکنش در یک راکتور شیشه ایی بدون همزن به حجم یک لیتر درون یک هیتر برقی که با پشم شیشه عایق شده در یک محیط نیمه پیوسته و تحت شرایط اتمسفری انجام شد جهت توصیف مشاهدات از مدل اثرات استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس مشخص کرد هر سه عامل بر میزان مایع تولیدی موثر استهمچنین میان دما و درصد کاتالیست بر میزان مایع تولیدی برخلاف میزان گاز تولیدی اثر متقابل وجود دارد.