سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افروز مومنی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، سیستم های اقتصادی – اجتماعی ، دانشگاه علم و
مهدی مهرافزون – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، شرکت مپنا

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون رقابت میان شرک تها، چگونگی رویکرد آنها می تواند نقش مهمی در پیروزی یا شکست آنها ایفا کند.در این عرصه شرکت های نوپا که به تازگی وارد بازار رقابت شد هاند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. بنابراین لازم است آنها با دانسته های قبلی رقابت را آغاز کرده تا شانس بیشتری در پیروزی داشته باشند . بدین منظور با استفاده از هوش رقابتی می توان احتمال پیروزی در رقابت ها را بیشتر کرد. بنابراین شناسایی عوامل مهم در هوش رقابتی و به کارگیری آنها امری حیاتی برای بقای سازمان می باشد. این تحقیق به بررسی مد لهای مطرح در این ارتباط پرداخته و فاکتورهای تأثیرگذار آنها را شناسایی م ینماید. سپس بر اساس فاکتورهای استخراج شده مدل تحقیق ارائه م یگردد. مدل استخراج شده در گروه مپنا مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس نتایجتحقیق مدل نهایی ارائه شده است.