سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یاسر حاتم زاده دهبنه – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل , اداره کل حمل و نقل و پایانه های گی
ایرج برگ گل – دکتری برنامه ریزی حمل ونقل, استادیار دانشگاه گیلان, دانشکده فنی و مهن

چکیده:

تصادفات ترافیکی در ایران, یکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر بوده و آثار سنگین اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی ناشی از آنها جامعه ما را به شدت مورد تهدید قرار داده است. بر اساس آمار منتشر شده طی سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷ بطور متوسط هزار نفر در تصادفات راههای استان گیلان فوت شده اند. در کنار اصلاح هندسی نقاط پرحادثه و امر آموزش, توجه به امداد رسانی به موقع در محل حادثه از اهمیت زیادی در کاهش تلفات و شدت تصادفات برخوردار می باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیون لاجستیک, داده های پزشکی قانونی کشور شامل مشخصات تمامی افراد فوت شده در تصادفات راههای استان گیلان در سال ۱۳۸۸ مورد تحلیل و برسی قرار گرفت. هدف تحقیق, تعیین عوامل مؤثر بر احتمال فوت افراد در محل حادثه بر اساس مشخصات فرد متوفی (سن, جنسیت, تحصیلات و …), مشخصات محل حادثه و نحوه برخورد, مشخصات محیطی و غیره می باشد. نتایج مدل های بدست آمده بطور کامل تشریح گریده است. نتایج بدست آمده می تواند در برنامه ریزی و تمرکز امداد رسانی مورد استفاده قرار گیرد.