سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نجمه اسمعیل کابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد
امیرحسام حسنی –
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد –

چکیده:

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و کمبود منابع آبی قابل استفاده،کنترل آلودگی های ورودی به این منابع بخصوص از طریق کاهش غلظت آلاینده های ورودی به آنها بسیار ضروری است. این تحقیق به بررسی کیفی پساب خروجی و تعیین عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شرکت ملی حفاری در بهار ،تابستان و پاییز ۱۳۹۰ می پردازد. دراین تحقیق پس از شناخت فرایند تولید و منابع انتشار آلاینده ها ی پساب،نقاط نمونه برداری از پساب تعیین گردید و۸۰ نمونه از فاضلاب خام جمع آوری و جهت اندازه گیری پارامترهای COD, NO3, NH4,PO4,Oil&Greass با روش استاندارد به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج مقایسه میانگین پارامترهای پساب خروجی با استاندارد ملی تخلیه فاضلاب ها به آبهای سطحی نشان داد که میزان CODدر هر ۴ ماه اردیبهشت، تیر، مرداد و مهر و میزان NH4در دو ماه مرداد و مهر بالاتر از حد استاندارد می باشد. در آخر راهکاری برای رساندن این پارامترها به حد استاندارد ارایه می گردد.