سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
جواد سلاجقه – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
عیسی سلاجقه – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ترک ها از عوامل مهم شکست سازه ای محسوب شده و روشهای مختلفی برای شناسایی موقعیت و عمق ترک انجام شده است ازطرفی به لحاظ کاربرد وسیع پلهای خرپایی درکشورمان و امکان وجودعیوب ناشیه از ساخت و یا آسیب دیدگی تحت بارهای وارده روشی برای شناسایی ترک درپلهای خرپایی براساس شبکه عصبی ارایه می شود انالیز مودال یک خرپای دو بعدی با برنامه اجزای محدودی انجام گرفته و نتایج عددی تغییرات روی مودها توسط شبکه عصبی درجعبه ابزار MATLAB 7.10 تحلیل شده است نتایج نشان دهنده قابلیت بالای شبکه عصبی درشناسایی ترک می باشد.