سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرمین سلمانی محلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی، دانشگاه آزاد تهران مرکز،
افشار نعمتی مرساء – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی، دانشگاه گیلان، رشت
علی هوشمندآیینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار، گروه عمران، رودبار، ایران

چکیده:

سپرهای طره ای بطور گسترده در ساخت و ساز دریایی مورد استفاده قرار می گیرند. سپر های بدون مهار در شرایط استاتیکی از ضریب اطمینان خوبی برخوردار می باشند ولی تجربیات نشان می دهد اینگونه سپرها در مقابل زلزله آسیب پذیرند. پایداری سپرهای بدون مهار در برابر بارهای دینامیکی به عمق مدفون این سپرها بستگی دارد که عمق مدفون سپر نیز در خاکهای مستعد روانگرایی تابع نوع خاک محل و اضافه فشارآب حفره ای می باشد. در این مقاله با استفاده از روابط محاسباتی مونونوبه – اکابه در حالت لرزه ای و با توجه به وابستگی عمق مدفون سپرهای بدون مهار به شرایط زلزله، پارامترهای خاک و اضافه فشار آب حفره ای، رابطه تحلیلی برای محاسبه عمق مدفون سپر در خاک های مستعد روانگرایی ارائه شده است. در ادامه به مطالعه ی تاثیر اضافه فشار آب حفره ای بوجود آمده در یک زلزله بر عمق مدفون این نوع سپرها پرداخته شده است.