سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین غفاری – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
ایرج رنجبر – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تا کستان
خسرو محمدی قرمزگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه تبریز
محمد دولت علیزاده – کارشناس ارشد مکانیزاسیون هنرستان کشاورزی تبریز

چکیده:

یکی از موارد مهم در امر مدیریت ماشین ها،تصمیم گیری در مورد زمان جایگزینی ماشین ها می باشد. چرا که اگر ماشین ها به موقع جایگزین نشوند هزینه های سرسام آور تعمیرات از یک سو و عدم انجام به موقع کارهای محولهبه دستگاه از سوی دیگر باعث تحمیل هزینه های بی جا وبی مورد شده وبه تبع آن باعث کاهش سود حاصله خواهد گردید.در همین راستا مطالعه ای به منظور تعیین عمر اقتصادی ۱۶ دستگاه تراکتور چرخ زنجیری فعال درشرکت ماشین آلات جهاد نصر استان آذربایجان شرقی انجام پذیرفت. اطلاعات مورد نیاز در طی یک دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۵ جمع آوری شده و کل هزینه های ماشین اعم از هزینه های ثابت و متغیر محاسبهگردید. مقرون به صرفه بودن بکارگیری ماشین ها در شرایط فعلی با استفاده از روش کارآیی انرژی مورد بررسی قرار گرفت ودر نهایت عمر جایگزینی ماشین ها تعیین شد. با تحلیل نتایج حاصله و در نظر گرفتن کلیه شرایط میتوان نتیجه گرفت که استفاده از تراکتور های چرخ زنجیری در این شرکت در حال حاضر ، عملی تر از جایگزین نمودن آن ها می باشد