سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

همت سلامی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ای
حمیدرضا ناصری – دکتری هیدروژئولوژی، هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ایران
مجید طالب بیدختی – کارشناس ارشد آبخیزداری، شرکت ایده پردازان توسعه، ایران

چکیده:

محدوده مورد بررسی به مساحت ۷۵۶۰/۶ هکتار در استان کرمان و در قسمت جنوب و جنوب شرقی شهر بم واقع شده است. این محدوده شامل تعدادی آبراهه اصلی موازی و انشعابات آنها می باشد که در جهت کلی جنوب به شمالبر روی پادگانه های آبرفتی قدیمی و جوان جریان دارند. در اثر بارندگی های با شدت بالا، حجم قابل توجهی رواناب تولید می گردد که به شکل سیلاب از بخشهای جنوبی وارد شهر بم شده و خسارات فراوانی را به مناطق مسکونی وتجاری واقع در کمربندی این شهر وارد می نماید. در این بررسی سعی گردیده است تا با تکیه بر معیارهای زمین شناسی و هیدروژئولوژیکی عرصه های مناسب جهتپخش سیلاب مشخص گردد تا علاوه بر مهار سیلاب، آبخوان آب زیرزمینی منطقه نیز تغذیه گردد. از جمله مهمترین این معیارها میتوان به نوع پادگانه های آبرفتی، نوع آبخوان، نفوذپذیری سطحی، قابلیت انتقال آبخوان، کیفیت آبرفت،کیفیت آب زیرزمینی، شیب توپوگرافی و ضخامت زون غیر اشباع و عمق سنگ کف می باشد. در ادامه با استفاده از روش وزن دهی دودوئی، اهمیت کلاسهای موجود در هر یک از لایه های اطلاعاتی مشخص گردیده است.جهت تلفیق لایه های اطلاعاتی از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است، به این ترتیب که معیارهای مکانیابی به ترتیب اهمیت شان در درخت تصمیم گیری قرار گرفته و وزنهای آنها مشخص شده است. در ادامه در محیط GIS این لایه های اطلاعاتی به شکل رستری با یکدیگر تلفیق گردیده و شاخص تناسب برای هر سلول (pixel)محاسبه شده است