سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدابراهیم اعلمی ال اقا – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه رازی کرمانشاه
سعید فعلی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه رازی کرمانشاه
امیرحسین اسلام پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله میدان تنش پسماند و اعوجاج در اتصال جوش فیلت بر اثر گرادیان دمایی در حین جوشکاری به روش المان محدود و به کمک نرم افزار آباکوس مدلسازی و تحلیل شده است. شارحرارتی اعمالی به محل جوش بر مبنای توزیع حجمی بیضوی دوبل گلداک و با زیر برنامه فرترن شبیه سازی میگردد. تنش پسماند بعد از جوشکاری با نتایج تجربی موجود مقایسه گردیده و در نهایتمیزان اعوجاج برآورد شده است.همچنین اعتبار حل دو بعدی این نوع اتصال بر مبنای آنالیز سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است.