سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه محمدی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران – لویزان
ایرج کهساری – پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران – لویزان
علی سیف زاده – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران – لویزان
علی صابری مقدم – دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران-لویزان

چکیده:

پیشرانههای ژل سیالاتی غیرنیوتنی هستند و به دلیل ویژگیهای مطلوبی که ارائه میدهند، بسیار مورد توجه صنایع دفاعی قرار گرفته اند. نیترومتان مایعی پر انرژی دارای ویسکوزیتهی پایین است و پتانسیل بالایی جهتساخت ژلهای پرانرژی دارد. در این مقاله اثر چهار نوع عامل ژلکنندهی نانو اکسید سیلیسیم (فیوم سیلیکا)، متیل سلولز، سیلیکاژل و دی اکسید سیلیسیم میکرونی بر روی نیترومتان مایع بررسی شده است. آزمایشهانشان دادند که تنها نانوذرات فیوم سیلیکا به دلیل سطح ویژهی بالا و تشکیل پیوند بین اتم های واقع در سطح خود به نیترومتان خاصیت ژلی میبخشند. با توجه به نتایج بدست آمده حداقل و حداکثر میزان عامل ژلکنندهمورد نیاز به ترتیب ۴% و ۷% وزنی بودند. ژل های مورد نظر از پایداری مناسبی برخوردار بودند