سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین روشن میلانی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
سیدمهدی مهایی –
مصطفی بلتقیانی – شرکت آلوکاست ایران

چکیده:

افزایش درخواست توان ازطرف مشترکین و مزیت استفادها زانرزی های تجدیدپذیر شرکت های توزیع را برای نصب واحدهای تولید پراکنده سوق میدهد واحدهای تولید پراکنده با توجه به مشخصات شرایط بهره بدراری و مکان نصب میتوانند تاثیرات مثبت قابل توجهی را درجهت بهبود پروفیل ولتاژ شبکه های توزیع و کاهش تلفات بهوجود آورند روشهای مختلفی برای جایابی بهینه واحدهای تولید پراکنده با درنظرگرفتن شاخصهای مختلف امکان پذیر است که یکی ازمهمترین این شاخصها تغییرات پروفیل ولتاژ و تلفات شبکه میب اشد ازسوی دیگر با توجه به منحنی بارمصرف کنندگان و همچنین استفاده ازکنتورهای سه زمانه توسط شرکت های توزیع نیاز به یک مدل دقیق تری جهت محاسبه هزینه تلفات و پروفیل ولتاژ شبکه می باشد. لذا دراین مقاله تابع هدف جدیدی برای جایابی بهینه واحدهای تولید پراکنده ارایه میگردد که علاوه برمنحنی بارمتغیر هزینه انرژی شبانه روزی نیز درسه سطح peak off peak, medium لحاظ شدها ست.