سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید گندمکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مهدی مظفری لقا –

چکیده:

تعیین ظرفیت مطمئن پستهای فشارقوی یکی از چارچوبهای اصلی برنامه ریزی و تعیین ظرفیت نامی ترانسفورمرهای شبکهمیباشد. در این مقاله این ظرفیت مطمئن بارگیری در حالت بروز اضطرار یگانه و رویداد بدترین اغتشاش در پست استخراج گردیده اس ت.نتایج پژوهش صورت گرفته و مقایسههای انجام شده با دیگر موسسات برقی، نشان میدهد که میتوان برنامه ریزی را در ظرفیتهای کمترصورت داد و یا برای پستهای موجود سرمایهگذاری برای توسعه را به تعویق انداخت.