سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی شهرکی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

به علت خواص بسیار مناسب پلیمرهای الیاف مصنوعی frp مانند وزن کم مقاومت کششی بالا سادگی اجرا و مقاومت دربرابر خوردگی استفاده از این کامپوزیت ها روزبروز گسترش می یابد غالب کاربرد FRP ها درتقویت و مقاوم سازی ستونها می باشد که درسازه های فراوانی از جمله پل ها کاربرد دارد دراین تحقیق تعداد ۵۰ ستون درسه تیپ مختلف با مقاطع دایره ای مستطیلی و مربعی که با تعداد لایه های مختلفی از CFRP مقاوم سازی شده اند مورد مقایسه قرارگرفتند ستونها توسط نرم افزار ANSYS مدل گردیده اند و اثرسطح مقطع و تعداد لایه های کامپوزیتی آنها درظرفیت ستون مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین جهت بررسی اثر درصد میلگرد و مقدار تنش تسلیم آن درمقاومت فشاری ستون دورپیچ شده نمونه هایی با درصد و تنش تسلیم مختلف میلگرد مدلسازی شده اند.