سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن مرادی – دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده مهندسی- گروه برق، ایران
مهدی حاجی نظری – دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده مهندسی- گروه برق، ایران
محمود پری پور – دانشگاه صنعتی همدان- گروه علوم پایه، ایران

چکیده:

واحدهای تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی با توجه به بازده بالا، کاهش انتشار آلودگی، انعطاف پذیری و زمان نصب کوتاه در مجموعه های تجاری و مسکونی مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه یک مدل بهینه سازی اقتصادی به منظور ارزیابی تصمیم سرمایه گذاری در احداث واحد های تولید همزمان با وجود عدم قطعیت در پارامترهای انرژی ارائه می گردد که در آن یک استراتژی مدیریت انرژی بهینه برای کاهش هزینههای بهره برداری، با توجه به مدل عملکرد نیروگاه پیشنهاد می گردد. در این تحقیق از تئوری مجموعه فازی برای بررسی عدم قطعیت های مربوط به تقاضای انرژی الکتریکی و حرارتی و همچنین قیمت آنها در تعیین رنج بهینه نیروگاه و بویلر کمکی، تا دست یابی به ماکزیمم مقدار ارزش خالص فعلیNPV) از مقادیر مورد انتظار سرمایه گذاری، استفاده شده است. در نهایت آنالیز تصمیم احداث یک نیروگاه CHP برای یک بیمارستان نمونه به کمک روش پیشنهادی ارائه میگردد.