سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی هدایت – دانشجوی کارشناسی ارشد
ناصر اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین صیادی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله ظرفیت بهینه تولید توان برای تامین بار الکتریکی و تامین حرارت با استفاده ازتولید همزمان برای یک ساختمان نمونه توسط یکموتور دما پایین استرلینگ خورشیدی با هدف بیشترین صرفه اقتصادی مورد بررسی قرارگرفته است این موتور بااستفاده از یک کلکتور خورشیدی به عنوان منبع گرم و هوای اطراف به عنوان منبع سرد تولیدتوان می کند انتظار می رود با توسعه این موتورها برای استفاده های غیرمتمرکز تولید برق علاوهبرکاهش قابل ملاحظه بار شبکه سراسری برق صرفه جویی قابل ملاحظه ای رد مصرف انرژی و کاهش قابل ملاحظه ای در انتشار آلاینده ها حاصل شود همچنین از انرژی اتلافی آن برای عملیات تهویه مطبوع استفاده میگردد برای رسیدن به این مهم ابتدا بار حرارتی و برودتی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان نمونه مورد بررسی با استفاده ازنرم افزار کریر محاسبه و سپس بارالکتریکی با استفاده ازنرم افزار دیالوکس درطول یکسال تعیین گردیده است سپس به مدلسازی سیستم تولید توان پرداخته شده است قیمت تمام شده تموتور استرلینگ دماپایین مورد نظر و هزینه ساخت کلکتور خورشیدی لازم برای تامین حرارت نیز با توجه به مرجع اول درنظر گرفته شد.ه است.