سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نفیسه خرم شکوه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمدحسین البرزی حقیقی – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب
سیدمحمدعلی زمردیان – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از روشهای سازه ای کنترل سیلاب استفاده از سدهای تاخیری پاره سنگی می باشد زمانی طراحی این سازه موثر است که میزان رسوب گذاری و یا فرسایش درپایین دست آن مشخص و قابل کنترل باشد بنابراین با استفاده از رابطه انتقال رسوب غیرچسبنده درمحیطهای متخلخل و جریان متلاطم رابطه ای غیرخطی برای انقتال مخلوط رسوب چسبنده و غیرچسبنده توسط نرم افزار SPSS بدست آمده ضرایب ثابت این رابطه نیز با ازمایشاتی روی نمونه ای از سدتاخیری پاره سنگی با مقطع مستطیلی با استفاده از۶اندازه سنگدانه و ۵اندازه رسوب غیرچسبنده مخلوط با رسوبچسبنده با درصد اختلاط وزنی ۳۰بدست آمد ارزیابی رابطه بدست آمده با داده های آزمایشگاهی دقت قابل قبول رابطه با ضریب همبستگی بالا نشان میدهد.