سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر محمدی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی
جعفر صادق مقدس – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز- شهر جد

چکیده:

سیلیکاائروژلها مواد نانو ساختار متخلخل هستند که به دلیل داشتن ویژگیهای منحصربفردی مانند، مساحت سطح ویژه بالا و تخلخل پیوسته، ظرفیت جذب بیشتری را در مقایسه با جاذبهای معمولی دیگر از خود نشانمیدهند. به همین دلیل در این کار، ابتدا این مواد سنتز شده، سپس جذب سطحی بنزن بر روی این نانومواد وکامپوزیتهای آن بررسی شده و پس از بدست آوردن ظرفیت جذب تعادلی و ایزوترمهای جذب، ضریب نفوذزوج جاذب و جذب شونده از روی ایزوترمهای بدست آمده محاسبه شده و همین مقادیر با ضرایب نفوذ ارائه شده توسط محققان دیگر، مقایسه شده است.