سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر محمدی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی
جعفر صادق مقدس – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز- شهر جد

چکیده:

سیلیکاائروژلها مواد نانو ساختار منحصربفردی هستند. این مواد دارای دانسیته پایین، حفره های باز و سطح ویژه داخلی بالا هستند که ظرفیت جذب بیشتری را در مقایسه با جاذبهای معمولی دیگر از خود نشان می -دهند. به همین دلیل در این کار، ابتدا این نانو مواد سنتز شده، سپس جذب سطحی اتیل بنزن بر روی این نانومواد وکامپوزیتهای آن بررسی شده و پس از بدست آوردن ظرفیت جذب تعادلی و ایزوترم های جذب،ضریب نفوذ زوج جاذب و جذب شونده از روی ایزوترمهای بدست آمده محاسبه شده و همین مقادیر با ضرایب نفوذ ارائه شده توسط محققان دیگر، مقایسه شده است.