سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا قائمقامیان – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران
غلامرضا نوری – دانشجوی دوره دکتری ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

با توجه به اینکه امکان ثبت مولفه پیچشی توسط دستگاه های شتابنگاری موجود وجود ندارد و نظر به اینکه این مولفه در تغییراتپاسخ سازه ها می تواند دارای نفش عمده باشد لازم است در خصوص مشخصات این مولفه از جنبش شدید زمین تحقیقات بیشتری صورت گیرد.همچنانکه میدانیم مشاهده شبکه ای (ثبت مولفه های جنبش شدید زمین با استفاده از شبکه های متراکم شتابنگاری و لرزه نگاری) یکی از ابزارهای قدرتمند برای تحقیق درمورد خصوصیات مختلف حرکتهای زمین است. در این مقاله ضمن معرفی شبکه شتابنگاری متراکم چیبا(Chiba dense array) از داه های این شبکه شتابنگاری جهت بررسی خصوصیات مولفه پیچشی استفاده خواهد شد با توجه به اینکه در این شبکه شتابنگاری، فاصله بین شتابنگارها از ۵ تا ۳۰۰ متر متغیر بوه و محدودهای از زمین لرزه های متوسط تا بزرگ در این شبکه ثبت شده است، امکان برری وسیعی در خصوص طیف پاسخ مولفه پبچشی جنبش زمین و تغییرات آن با توجه به بزرگاو فاصله بین شتابنگارها فراهم نموده است.