سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – مربی کارشناس ارشد زلزله عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیدمحمود جزایری مقدس – مربی کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

طیف خطر یکنواخت، جدیدترین نسل از طیفهای پاسخ طیفی است که احتمال وقوع تمام نقاط دامنه طیفی آن در زمانهای تناوب مختلف یکسان می باشد امروزه در بسیاری از آیین نامه های پیشرو که از روشهای نوین طراحی براساس عملکرد سود می برند این طیف جایگزین طیفهای طرح مقیاس شونده نظیر طیف طرح پیشنهادی آیین نامه ۲۸۰۰ ایران شدها ند. زیرا استفاده از این طیفها در طراحی سازه ها منجر به برقراری یک سطح ایمنی مطلوب و یکنواخت در سازه ها می گردد دراین مقاله نیز تلاش شده است که با استفاده ازتحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای مولفه افقی و قائم چنین طیفهایی با احتمالات وقوع مختلف و برای شرایط ساختگاهی مختلف در گستره شهر سمنان تعیین شوند نتایج بدست آمده دراینتحقیق نشان میدهد که سطح نسبی خطر زلزله در گستره شهر سمنان بالا و حتی بیشتر از آن چیزی است که در استاندارد ۲۸۰۰ ایران ذکر شده است