سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید آخوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحق
فردین بوستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
علیرضا فرهمند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

پیش‌بینی قابل اعتماد از وضعیت آتی دوره‌های خشک و تر، یکی از مبانی اصلی موفقیت در برنامه‌ریزی منابع آب است. هر چه پیش‌بینی‌ها از مبنای علمی و سطح معنی‌داری بالاتری برخوردار باشند، اعتماد عمومی به آنها بیشتر شده و حجم خسارات کاهش می‌یابد.یکی از روش‌های مطالعه خشکسالی، روش تحلیل داده‌های بارندگی است. در این پژوهش خشکسالی هواشناسی اراک از طریق تحلیل بارندگی‌های ۵۲ ساله با استفاده از شاخص‌های میانگین متحرک، شاخص معیار بدون بعد، آزمون دنباله‌ها، مورد ارزیابی قرار گرفت. که نشان داد که در ده سال اخیر(سال۸۷-۱۳۷۷) ۴ واقعه نرمال۳ واقعه خشک ۲واقعه بسیار خشک وتنها یک واقعه بسیار مرطوب وجود داشته است.