سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی عیدیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد گروه برق
محمد انصاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد گروه برق

چکیده:

نوسانات متعدد ایجاد شده برروی توان مبادلاتی خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت علی آباد – اسفراین خط رابط دو شبکه سراسری و خراسان درسالهای ۷۹ و ۸۳ و ۸۵ ما را بر آن داشت تا پیرامون این موضوع و علل به وجود آمدن آن تحقیق به عمل آوریم که د رنهایت منجر به ارائه این مقاله گردیده است براساس اینموضوع که هر عامل نوسانی د ردو شبکه سراسری و خراسانی ممکن است تقویت و به نحوی عامل ایجاد نوسانات توان در خط مورد بحث گردد بحث را با عمال مهم موجود یعنی تغییر بار دنبال نمودیم و دراین راستا دو حالت استقرار کنترل کننده توان بر نیروگاه ها را مورد مطالعه قرار دادیم یک بار برای هر نیروگاه موجود در شبکه خراسان یک کنترل کننده توان و باردیگر برای هر پنج نیروگاه یک کنترل کننده البته با تعیین مقدار بهره به کمک شبکه عصبی صورت دادیم و به کمک نرم افزار MATLAB هر دو حالت را طی شبیه سازی صورت پذیرفته مورد مطالعه قرار دادیم.