سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رستمزادمنصور – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهرا
وجیهه ملکی –
فاطمه داداشیان –

چکیده:

ضریب پوشانندگی پارچههای تاری پودی – یعنی نسبت فضای اشغال شده توسط سرنخها به کل فضای پوشانده شده توسط پارچه در مقطع مورد نظر- چگالی پارچه را مشخص میکند. به عبارت دیگر نسبت سرنخها در اینچ به جذر نمره نخ بهعنوان ضریب پوشانندگی پارچه تعریف میشود.ضریب پوشانندگی پارچه هم در مورد تار وهم مورد پود مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین از یک جفت عدد برای توصیف ضریب پوشانندگی پارچه به کار گرفته میشود. به طور معمول ضریبپوشانندگی پارچه را با روش محاسباتی و با به دست آوردن تراکم و نمره نخ تار و پود به دست میآورند که با توجه به دخیلبودن عامل انسانی، خطاهای انسانی هم در آن موثر است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی سعی بر آن است که ضریب پوشانندگی پارچه با خطای کمتر به دست آید. در این تحقیق سعی بر آن است که ضریب پوشانندگی پارچه با استفاده از تصویربرداری میکروسکوپی و پردازش تصویر، محاسبه شده و صحت نتایج به دست آمده تحقیق شود