سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید ذاکری – دانشجویکارشناسی ارشد
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سیدرضی کریمی آکندی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

صبرزرد Aloe vera syn aloe barbadensis متعلق به تیره سوسن سانان می باشد جهت افزایش ماندگاری ژل این محصول لازم استکه رطوبت آن کاهش یابد دراین تحقیق ازخشککن جریان هوای گرم جهت خشک کردن استفاده شد فرایندخشک کردن ژل صبرزرد درسه شرایط دمایی ۵۰و۶۰و۷۰ درجه سلسیوس و سه سرعت هوای ۱و۲و۳ متر برثانیه انجام گرفت یکی از اثرات خشک کردن ژل صبرزرد بوجود آمدن چروکیدگی درژل خشک شده می باشد که درمیزان ضریب نفوذ تاثیر گذار میباشد چروکیدگی مواد درطی خشک کردن بصورت خطی به محتوای رطوبتی وابسته میباشد داده های آزمایشی درطی خشک کردن بوسیله دو مدل نفوذ بدست می آیند که یکی وابسته به محتوای رطوبت بدون چروکیدگی ودیگری مرتبط به میزان غلظت رطوبت با احتساب چروکیدگی می باشد.