سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمین رئیسی – کارشناس ارشد سازه- دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف
علی محمد مومنی – استادیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی از جمله سیستمهای باربر جانبی کارآمد با سختی بالا توام با شکل پذیری فوق العاده خوب میباشند. با وجود دادههای تحقیقاتی با ارزش از دیوارهای برشی فولادی، اطلاعات مربوط به طراحی لرزه ای این سیستمها در اغلب آئین نامه-های لرزه ای )همچون استاندارد ۰۰۲۲ ایران( موجود نبوده و یا بسیار محدود می باشد . اغلب مطالعات قبلی بر روی این ضریب نتیجه بعضی مطالعات آزمایشگاهی بوده که اغلب محدود به قابهای کوتاه مرتبه و یا با مقیاسهای کوچک آزمایشگاهی میباشند. در این راستا، هدف این مقاله تعیین ضریب مقاومت افزون دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده به دو روش: یکی ارائه فرمولی بسته برای ، قابهای یک طبقه-یک دهانه و دیگری برای قابها با ابعاد و اندازه های متعارف میباشد. در این تحقیق مدلهای اجزاء محدود قابهای ۳ ،۹ ،۶ ۱۲ ۱۵ طبقه طراحی و تحت آنالیز پوش آور قرار گرفته، سپس با استفاده ازمنحنی ظرفیت در روش یانگ، ضریب مقاومت افزون محاسبه شده است. کلیه مدلسازیها با فرض اندرکنش قاب و ورق انجام شده است. با توجه به ابعاد نمونهها، نتایج آزمایشگاهی دیگر محقیقن موید نتایج فرمول بسته ارائه شده در این تحقیق میباشد