سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر قلی زاده – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
بهروز امامی – کارشناس ارشد، آزاد اسلامی واحد شبستر
سمیه مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

از ضریب شکل پذیری برای محاسبه ضریب مقاومت شکل پذیری R_µ و سپس ضریب تعدیل پاسخ R استفاده می شود. از ضریب تعدیل پاسخ R در استانداردهای بارگذاری لرزه ای برای کاهش مقدار نیروها که ناشی از رفتار غیر خطی سازه ها در زلزله می باشد استفاده می گردد. از سوی دیگر به کارگیری سیستم های جاذب انرژی مانند میراگرهای الحاقی بویژه میراگرهای ویسکو الاستیک به تدریج به جزعی تفکیک ناپذیر در طراحی لرزه ای تبدیل شده اند. چرا که به کارگیری و عملکرد مناسبی تحت اثر نیروی زلزله را دارا می باشند. در چند دهه اخیر به منظور کاهش مشکلات ناشی از روش های متداول مطالعاتی در زمینه سیستم های مستهلک کننده انرژی در آیین نامه های معتبر دنیا از جمله آیین نامه های ASCE، FEMA انجام گرفته است که یکی از این سیستم های مستهلک کننده، میراگرهای ویسکو الاستیک است که در زمره سیستم های کنترل غیر فعال می باشند. در این تحقیق ضمن آشنائی با میگرهای ویسکو الاستیک، به منظور بررسی تاثیر میراگرهای ویسکو الاستیک بر پاسخ ارتعاشات لرزه ای و ضریب کاهش شکل پذیری R_µ، مدل سازه ۶ طبقه در دو حالت بدون میراگر و با میراگر بصورت ۲ بعدی با قاب خمشی بتنی در نرم افزار Seismo Struct مدل سازی شده اند که نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهند که الحاق میراگر ویسکو الاستیک منجر به کاهش در تغییر مکان طبقه بام و برش پایه سازه های مورد بررسی گردید که بیانگر کارآیی مناسب این سیستم ها در کاهش پاسخ ارتعاشات لرزه ای سازه ها می باشد.