سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد فلاحتگر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد بوشهر،بوشهر
هادی نظرپور – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،
امید رضایی فر – استادیار دانشگاه سمنان،

چکیده:

این مقاله در قالب یک تحقیق نرم افزاری، به بررسی ضریب رفتار یک سازه بتن آرمه بیست طبقه ساخته شده به روش سیستم دیوار و سقف یکپارچه (قالب تونلی) میپردازد.هدف این تحقیقات بررسی رفتار یک سازه تونلی ۲۰ طبقه و کنترل مقادیر تنش در میلگرد دیوار ها و کنترل خردشدگی بتن و همچنین میزان دوران در مفاصل پلاستیک(دیوار های برشی) میباشد، همچنین ضریب رفتار برایسیستم موسوم به تونلی، یکی از روشهای مورد استفاده برای اجرای ساختمانهای با سیستم بار بر دیوار و سقف بتنی است. نام تونلی به دلیل شکل قالبهای فلزی هم زمان دیوارها و سقفهاست. در سیستم تونلی، دیوارها وسقفهای بتن مسلح به صورت همزمان آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی میشوند (شکل ۱). این روش ضمن بالا بردن سرعت و کیفیت حالات مختلف بدست آمده است و با استاندارد ۲۸۰۰ ایران مقایسه گردیده است.مطالعات زیادی در زمینه بررسی رفتار لرزهای و ضریب رفتار سازههای بتنی ساخته شده به روش قالب تونلی در داخل و خارج کشور صورت گرفته که در اکثر آنها پس از مطالعات آزمایشگاهی و عددی، ضریب رفتاری برای این نوع سازهها ارائه شده است