سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی مدح خوان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید دیوان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ساختمان های پیش ساخته به سازه هایی اطلاق می شود که اعضای آنها در کارگاه تولید شده و سپس به محل اجرای ساختمان منتقل می شوند و در همان جا نصب می گردند مزیت اصلی دراین روش تولید قطعات زیاد در مدتزمان کوتاه و هزینه پایین می باشد استفاده از سازه های پیش ساخته به دلیل کیفیت بهتر اجرا و کاهش زمان ساخت گزینه مناسبی برای ساختمان های عمومی می باشد تحقیقات زیادی توسط محققین مختلف برای تعیین رفتار ساختمانهای پیش ساخته در برابر بارهای لرزه ای صورت گرفته است اما دراین تحقیقات ضریب رفتار ساختمان های پیش ساخته کمتر مورد توجه قرارگرفته است ضریب رفتار سازه ضریبی است که عملکرد غیرارتجاعی سازه را در بردارد و نشانگر مقاومت و شکل پذیری پنهان سازه در مرحله غیرارتجاعی می باشد توجه به اهمیت ضریب رفتار در طراحی لرزه ای سازه ها و با توجه به اینکه این ضریب در ایین نامه ۲۸۰۰ بصورت یک عدد ثابت که تنها به نوع سیستم سازه ای بستگی دارد درنظر گرفته شده است بنابراین تعیین این مهم ضروری به نظر میرسد.