سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی مدحخوان – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدنیرم آهوقلندری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در دهههای اخیر با گسترش روزافزون سازههای بتنآرمه در دنیا و نیاز به ساخت ابنیه در مدت کوتاه، استفاده از سازه های بتنی پیشساخته اهمیت بسزایی یافته است. از مزایای استفاده از صنعت پیشساخته میتوان به تولید قطعات در مدت زمان کوتاه، هزینه پایین و کیفیت بالا اشاره کرد. با وجود این، در نتیجه وجود پارهای ازمسائل که به طور حل نشدهای باقی ماندهاند، صنعت پیشساختگی به پتانسیل کامل خود نرسیده است. این مشکلات بیشتر برخاسته از نوع اتصالات ساختمانهای پیشساخته است. ضریب رفتار ضریبی مهم در آنالیزهای خطی است و نشاندهنده عملکردهای غیرارتجاعی سازه از جمله مقاومت و شکلپذیری در مرحله غیر- خطی می باشد. در آییننامههای لرزهای، این ضریب تنها به صورت عددی ثابت درج شده است. همچنین با وجود تحقیقات گسترده بر روی این ضریب در ساختمانهای درجا، هنوز تحقیقات کاملی درباره آن در ساختمانهای پیشساخته صورت نگرفته، که این لزوم تحقیق را در این مورد ( با توجه به رفتار متفاوت این گونه سازهها) ضروری می سازد در این تحقیق، انواع مختلفی از قابهای خمشی پیشساخته بتنی در ۴و۶و۸ طبقه که ارتفاع هر طبقه ۳ متر و با ۳ دهانه که طول هر دهانه ۵متر بوده، به همراه ۴ اتصال مختلف و رایج در صنعت پیشساختگی، مورد بررسی قرار گرفتند