سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن ابراهیمیان – کارشناس ارشد سازه
وحیدرضا کلات جاری – استادیار دانشکده مهندسی عمران و معماری دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

دراین مقاله به تعیین ضریب رفتار R سازه های فولادی طراحی شده براساس آیین نامه فولاد ایران متشکل از بادبند همگرا و واگرا پرداخته شده است در بیشتر موارد مهندسین سازه به دلیل ویژگی نقشه های معماری ناچار به استفاده همزمان از سیستم مهاربندی واگرا EBF و همگرا CBF می شوند برای محاسبه ی نیروی استاتیکی زلزله وارد بر سازه نیاز به محاسبه ی ضریب رفتار این سیستم می شود و از آنجایی که آیین نامه زلزله ایران دراین باره مسکوت است به اجبار بایستی یکی از مقادیر ضریب رفتار سیستم مهاربندی واگرا و همگرا استفاده شود مهندسین معمولا د رجهت اطمینان از مقدار ضریب رفتار سیستم مهاربندی CBF استفاده می کنند به هر حال با احساس این نیاز در جامعه ی علمی و مهندسی کشور این تحقیق اغاز شد و پس ازمدلسازی و تحلیل غیرخطی استاتیکی مدلها آنالیز بارافزون تاثیر طول تیر پیوند و نسبت بادبندهای EBF به CBF در ضریب رفتار این سازه ها مورد مطالعه قرارگرفت.