سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام شیرخانقاه – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه محقق اردبیلی
وحید شهبازنژاد – کارشناس ارشد سازه، مهندسین مشاور گرانطین

چکیده:

شبکه تخت دولایه در گروه سازه های فضاکار می باشد که از دو لایه تخت تشکیل یافته که این دو لایه بوسیله اعضای مورب به هم متصل گردیده اند ، سختی بیشتر نسبت به سایر سازه های فضایی ، مقاومت لرزه ای بهتر ، از مزایای خرپاهای فضایی تخت دو لایه می باشد. هدف از این تحقیقبررسی و محاسبه ضریب رفتار سازه های فضایی تخت دو لایه می باشد با توجه به این که به صورت گسترده از این سازه ها در سطح کشور استفادهمی گردد ولی متاسفانه هنوز به طور واضح و مشخص از ضریب رفتار دقیقی برای طراحی این سازه ها در مقابل نیروی زلزله استفاده نمی گردد وباتوجه به لرزه خیزی کشور عزیزمان ایران، لزوم تحقیق این مهم احساس می گردد.این تحقیق بر پایه مباحث تئوری استوار است . در این تحقیق از سازه هایی با دهانه هایی به طول ۱۶ و ۲۰ متر استفاده شده است و تمامی اتصالات به صورت مفصلی می باشند. برای تحلیل غیر خطی (پوش آور سازه ها از نرم افزارver12 ، Ansys استفاده شده است.