سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
علیرضا شیرازیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلسله موسسه آموزش عالی صدرا

چکیده:

ایده استفاده از دیوار برشی فولادی به عنوان یک سیستم مقاوم دربرابر بار جانبی به طراحی و وتقویت ساختمان ها بیش از سه دهه است که موردتوجه پژوهشگران و طراحان قرارگرفته است با توجه به لزوم پاسخگویی به برخی از مسائل طراحی آنها و عدم وجود ضوابط طراحی مدون در آیین نامه ها در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از روش عددی اجزا محدود (Finite Element و تحلیل استاتیکی غیرخطی برروی یک نمونه دیوار برشی فولادی ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک مورد بررسی قرارگیرد. ارزیابی دراین زمینه نشان میدهد که ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک براساس روش شکل پذیری یوانگ بیشتر از قابهای خمشی فولادی و طبق استاندارد ۲۸۰۰ زلزله ایران در حدود ۱۵/۵ می باشد.