سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جمشید خورشیدی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان، گروه مکانیک
مهدی ایزدی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک شرکت پالایش گاز سرخون و قشم
حیدر پروین – رئیس تعمیرات پالایشگاه گاز سرخون و قشم
یونس بخشان – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان، گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله به بررسی و ارزیابی عملکرد مبدل حرارتی پوسته و لوله (E-402D) واقع در فرآیند نم زدایی پالایشگاه گاز سرخون و قشم پرداخته شده است. در این راستا به منظور بررسی صحت عملکرد مبدل در شرایط طراحی، مبدل حرارتی مورد نظر ابتدا به کمک نرم افزار Aspen HTFS+ مورد ارزیابی قرار گرفته است و پس از تایید عملکرد مناسب مبدل با توجه به شرایط طراحی ،شبیه سازی مبدل حرارتی پوسته و لوله در شرایط طراحی و عملیاتی به کمک نرم افزار فوق و همچنین به کمک روش تجربی کرن انجام و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ضریب رسوب در شرایط عملیاتی شبیه سازی شده بیش از حد مجاز طراحی بوده و می بایست در برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی این مبدل تجدید نظر کرد.