سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید عمیدالدین موسوی – آموزشکده فنی و حرفه ای سما زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سمانه حاجیلو – دانشگاه پیام نور واحد زنجان
الهام حسنی – دانشگاه پیام نور واحد زنجان
ساناز صبای فرد – دانشگاه پیام نور واحد زنجان

چکیده:

خواص دی الکتریکی سیستم عایقی ترانسفورماتور قدرت در طول عملکرد آن تغییر می کند. به همین خاطر باید بر روی این ترانسفورماتور ها اندازه گیریهایی برای تشخیص وضعیت پیری عایقی آن انجام گیرد. امروزه آزمایشهایی که به منظور شناسایی وضعیت عایق کاغذ-روغن ترانسفورماتور ها به کار می روند در دو حوزه فرکانس و زمان انجام میگیرند. این مقاله رابطه بین آزمایشهای حوزه زمان و فرکانس را بررسی کرده و نشان می- دهد که این دو آزمایش دارای همبستگی خوبی هستند . به همین منظور با استفاده از روش آزمایش جریان پلاریزاسیون ودیپلاریزاسیون Depolarization and Polarization(PDC: Current) که یک آزمایش در حوزه زمان است و تخمین پارامترهای مدل عایقی به روش برازش منحنی نمائی (Exponential Curve Fitting) ، در نظر دارد منحنی ضریب تلفات عایقی (tand ) را برحسب فرکانس به دست آورد.