سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی آراسته نوده – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
محمدرضا خوش چهره –

چکیده:

هدف کلی این مقاله بررسی نقش پارامترهای تاثیر گذار برهیدرولیز اسیدی ضایعات چوب بعنوان زیست توده درتولید انرژی تجدید پذیر درفرایند تولید بیواتانول می باشد بدین منظور اثرات دما غلظت اسید زمان و محتوای جامد برروی تولید گلوکز به روش هیدرولیز اسید غلیظ از ضایعات چوب بررسی شده است ضایعات چوب بصورت طراحی آزمایشات فاکتوریلی درغلظت اسید سولفوریک ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ درصد وزنی دمای فرایند ۶۵ و ۸۰ و ۹۰ درجه سانتی گراد زمان واکنش ۱۲۰ و ۱۸۰ و ۲۴۰ دقیقه و محتوای جامد ۵و ۱۰و ۱۵ درصد وزنی آبکافت گردید و محلول صاف شده پس از خنثی سازی به روش HPLC آنالیز شد سپس تاثیرات این چهار فاکتور برروی میزان محصولات استحصال شده بررسی و با استفاده از نرم افزار ضریب تاثیر آنها بدست آمده است که نشان از تاثیر بالای غلظت اسید و زمان درآن دارد.