سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمرتضی میرعباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت حفاری و بهره برداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدجواد عامری – استادیار دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بیژن جهانگیری بابادی – مهندس ارشد حفاری شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب

چکیده:

تورم دیوارچاه عامل اصلی ناپایداری سازندهای شیلی و مشکلات بسیارزیادی است که درحین حفاری چاه های اکتشافی و تولیدی رخ میدهد برای مقابله با این مشکلات شناخت ویژگیهای سازند وبررسی تاثیرات متقابل سنگ و سیال ازدومنظر مکانیکی و شیمیایی مهم به نظر می رسد ضریب بازدهی غشائی شیل به عنوان یکی ازپارامترهای موثربرپایداری دیواره چاه شناخت میشود به این منظور برای تعیین و اندازه گیری این پارامتر مدلهای ریاضی و تلاشهای ازمایشگاهی زیادی صورت گرفته است مدلهایی که دربرهمکنش شیل و سیال حفاری فرایندهای کاملا کوپل شیمیایی – مکانیکی را لحاظ می کنند دراین مقاله پس ازاستخراج معادلات میدانی حاکم برمسئله و اساس تئوری پوروالاستیک شیمیایی روشی تحلیلی و عددی جهت جداسازی و حل آنها ارایه شده است مقایسه نتایج بدست آمده از شبیه سازی و داده های ازمایشگاهی نشان میدهد که نتایج شبیه سازی به خوبی میتواند رفتاردیواره چاه را شبیه سازی کند ازاین رو با به کارگیری این مدل و روش الگوریتم ژنتیک تست انتقال فشارمنفذی شبیه سازی شده و ضریب بازدهی غشایی شیل به عنوان خاصیت مهمی ازشیل بادقت خوبی تخمین زده شده است