سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ستار مهدوری – کارشناسی ارشد – مهندسی استخراج معدن – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

معدن مس سونگون به عنوان دومین تولید کننده مس ایران در ۱۰۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز و ۲۸ کیلومتری شمال ورزقان و در روستای سونگون واقع شده است. کانسار مس سونگون که در زون ارومیه-دختر قرار گرفته است، از نوع اسکارن-پورفیری بوده و مس و مولیبدن مهمترین کانیهای آن هستند. این معدن به روش استخراج روباز در حال بهرهبرداری بوده و با توجه به افزایش عمق معدن، بررسی پایداری پلههای آن اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق به منظور تحلیل پایداری و تعیینضریب ایمنی، دو دیواره از معدن مذکور به روش عددی تفاضل محدود مدلسازی شده و ضریب ایمنی پایدار به روش کاهش۲ و / مقاومت برشی برای آنها محاسبه شده است. پس از مدلسازی هر دو دیواره، ضریب ایمنی در دیواره شمال-شرقی برابر ۷۶ در دیواره جنوب- غربی برابر ۱ حاصل شده است. با نصب سیستم نگهداری شاتکریت در دیواره جنوب-غربی ضریب ایمنی به۱/۵۷ افزایش یافته است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، با افزایش عمق معدن میزان ناپایداری دیوارههای آن بیشتر شده و برای پایداری آن نصب سیستم نگهداری ضروری میباشد