سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهنام قدیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
فرشاد کوثری – دکتری تخصصی مهندسی مکانیک
علی پرویزی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

مهمترین عامل محدود کننده توانایی های سیستم ترمز هروسیله نقلیه عامل دما می باشد درهنگام ترمز گیری انرژی جنبشی لکوموتیو به انرژی حرارتی تبدیل شده و باعث بالا رفتن دمای لنت و دیسک ترمز قطار می شود از طرفی این افزایش دما منجر به افزایش خوردگی لنتترمز کاهش ضریب اصطکاک افزایش سرعت محو شدن لنت و رشد ترکهای موجود دردیسک ترمز قطار شده و درنتیجه باعث کاهش عمر کاری سیستم ترمز می گردد هدف اصلی این مقاله تعیین نحوه توزیع ضریب انتقال حرارت جابجایی دردیسک ترمز R920K و مقایسه آن با دیسک ترمزی با پره های محیطی می باشد مدل سه بعدیاز هر دو دیسک ترمز درنرم افزار های فلوئنت مورد تحلیل قرارگرفته است برای سرعت دورانی یکسان ضریب انتقال حرارت جابجایی برای دیسکی با پره های شعاعی ۳۰ درصد بیشتر از نوع محیطی خود به دست آمد. اما به خاطر اختلاط بهتر جریان درپره های محیطی توزیع ضریب انتقال حرارت جابجایی و درنتیجه توزیع دما دردیسکی که درآن از پره های محیطی استفاده شده است یکنواخت تر از نوع شعاعی خود به دست آمد.