سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه صیاد – کارشناسی ارشد
بهنام خوش اندام – استادیار دانشگاه سمنان
رضا اشرف – کارشناسی

چکیده:

تکنیک تصعید نفتالین یکی ازروشهای قابل اعتماد برای بدست آوردن نتایج انتقال حرارت می باشد این تکنیک جهت محاسبه ضرایب انتقال حرارت جابجایی درقطعات الکترونیکی بسیار مورد توجه قرارگرفته است دراین مقاله ضریب انتقال حرارت جابجایی برای یک خنک کننده u شکل با استفاده ازروش تصعید نفتالین بدست آمده است همچنین تاثیر نحوه قرارگرفتن نمونه آزمایش درمسیر جریان برضریب انتقال حرارت جابجایی مورد بررسی قرارگرفته است.