سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود عسکری – دانش آموخته رشته مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه ت
محمد حسین کیانمهر – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرا
سید رضا حسن بیگی – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرا

چکیده:

خنک سازی مقدماتی پس از برداشت میوه ها فعالیت های تنفسی و انزیمی محصول را کاهش می دهد بدین ترتیب ضایعات میوه ها کاهش یافته و از دست رفتن کیفیت و تازگی پیش از برداشت به تاخیر می افتد. استفاده از جریان هوای اجباری برای پیش خنک سازی روشی است که می تواند برای محدوده وسیعی از محصولات به کار گرفته شود. طراحی تجهیزات خنک سازی به میزان زیادی به دانستن پارامترهای خنک سازی و ضریب انتقال حرارت محصول وابسته است. هدف از این تحقیق، تعیین ضریب انتقال حرارت و پارامترهای خنک سازی سیب و پرتقال درون جعبه، در سرعت های هوای یک تا چهار متر بر ثانیه انجام گرفت. متغیرهای خنک سازی شامل فاکتور تاخیر، ضریب خنک سازی، زمان نیم و هفت-هشتم خنک سازی تعیین شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ضریب انتقال حرارت و ضریب خنک سازی با افزایش سرعت جریان هوا، افزایش می یابد. از نتایج حاصل از این تحقیق م یتوان در طراحی تجهیزات خنک کن برای خنک سازی سیب و پرتقال استفاده نمود.