سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عما قضوی باغینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدمحسن توفیق – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در بررسی پایداری شیروانی خاکی مسلح تعیین ضریب اطمینان و محتملترین سطح لغزش از اهداف میباشد. در این مقاله سعی بر این است، که تنشهای موجود در خاک تحت بارگذاری استاتیکی و در حالت الاستیک خطی با استفاده از روش بدون المانNEM محاسبه شوند. در حال حاضر شاخه جدیدی از روشهای محاسباتی به نام روشهای بدون شبکه در حال توسعه است که معادلات دیفرانسیل را فقط بر اساس موقعیت یکسری نقاط از میدان مسئله و بدون نیاز به شبکه بندی اضافی حل مینماید، در این مقاله سطوح لغزش بصورت دایره ای تعریف شده است. نتایج حاصله برای یک شیروانی با زاویهء وجه شیب ۴۵ درجه با نتایج نرم افزار ۲۰Geo studio مقایسه میشود.