سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادر ساکنیان دهکردی – استادیار و عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
حجت اله مقصودی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

بادام یکی از مهمترین محصولات باغی کشور به شمار می آید. از نظر تولید و سطح زیر کشت این محصول، کشور ایران مقام چهارم را در جهان دارا می باشد. استان چهار محال و بختیاری از نظر سطح زیر کشت بادام، رتبه ی سوم را در ایران داراست. تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی بادام جهت طراحی ادوات و ماشین های مورد نیاز برای مراحل مختلف پس از برداشت، فراوری و بسته بندی و تهیه یک استاندارد مفید، لازم می باشد. ضریب اصطکام ایتاتیکی برای محاسبه زاویه سطوح شیب دار به منظور داشتن جریان یکنواخت محصول بر روی این سطوح مورد نیاز است. همچنین در طراحی بالابرها و نوار نقاله ها مهم می باشد، چون اصطکاک برای جلوگیری از سرخوردن و لغزش رو به عقب دانه ها مورد نیاز است. لذا در این تحقیق که در بهمن ماه انجام شد ضریب اصطکاک استاتیکی بادام در سه سطح رطوبتی ۵ و ۱۰ و ۱۵ درصد، روی سه سطح اهم گالوانیزه، لاستیک و شیشه تعیین گردید.آزمایش ها بر روی نمونه های از سه رقم بادام شاهرود، مامایی و ربیع انجام گرفت. نمونه ها در یک سطح شیب دار قرار گرفته و با بالا رفتن یکنواخت سطح شیب دار، تانژانت زاویه این سطح با افق در لحظه ی شروع به حکت نمونه ها، ضریب اصطکاک استاتیکی محاسبه شد. اثر رطوبت های مختلف بر روی ضریب اصطکاک استاتیکی بادام نشان داد که با افزاش رطوبت این ضریب افزایش می یابد و همچنین نشان داد که جنس سطوح مختلف تاثیر معنی داری در سطح ۵% بر روی ضریب اصطکام استاتیکی بادام دارد و ضریب اصطکاک استاتیکی روی لاستیک بیشترین و برای شیشه کمترین مقدار را دارد.