سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر اهنگر زنوزی – کارشناس ارشد سازه های آبی شرکت مهندسین مشاور آذرپیمایش
اسماعیل اسدی – دکترای منابع آب دانشگاه تبریز

چکیده:

پیش بینی و تخمین دبی های سیلابی با دوره بازگشت معین در بسیاری از طرحهای کشاورزی و هیدرولیکی همچون پخش سیلاب طراحی زهکش های مزرعه ای طراحی سرریز و حوضچه های ارامش سد طراحی ارتفاع دیواره های تثبیت سواحل رودخانه ها، طراحی شبکه های دفع رواناب های سطحی حاصل از بارندگی در شهرها و بسیاری مسائل دیگر از اهمیت خاصی برخوردار است یکی از روشهای مورد استفاده برای محاسبه دبی اوج سیلاب در حوضه های فاقد آمار روش تجربی فولر می باشد مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی روش تجربی فولر جهت براورد حداکثر دبی لحظه ای و واسنجی ضرایب مربوطه می پردازد از این رو ۱۲ ایستگاه هیدرومتری واقع در حوضه آبریز آجی چای استان آذربایجان شرقی انتخاب و بعد ا زبازسازی و تکمیل در تحلیل ها مورد استفاده واقع شده اند.